Trzęsienia Ziemi

czwartek, 19.06.2014r.
Autor: napisał/a 39 artykułów.

trzesienie2Trzęsienie ziemi to jedno z najgroźniejszych zjawisk występujących w przyrodzie, którego skutki dla istot żywych mogą być dramatyczne. Występuje na całym globie stosunkowo często, bo 8-10 tys. razy rocznie, nie licząc trzęsień na bezludnych terenach, czy też dnach oceanów, których nie da się jeszcze monitorować.

Jak powstaje trzęsienie ziemi

Zewnętrzną powłokę Ziemi tworzą ruchome płyty litosfery, a do trzęsień dochodzi najczęściej na ich styku. Dzieje się tak, ponieważ wzdłuż krawędzi przemieszczających się płyt gromadzą się naprężenia, których rozładowanie ma postać wstrząsów. Mają one różną siłę i rozchodzą się w postaci fal sejsmicznych – drgań. Wstrząsy te sprawiają, że podłoże faluje lub gwałtownie unosi się w górę i w dół, na przykład w 1906r. podczas trzęsienia ziemi w San Francisco oceniono falowanie podłoża na wysokość do jednego metra. W górach, a nawet na łagodnych stokach mogą w takich sytuacjach powstawać osuwiska i lawiny.

Trzęsienia ziemi występują również pod wodą, te powodują bardzo duże fale zwane tsunami. Na oceanie prędkość fal dochodzi wówczas do 790 km/h, stopniowo malejąc wraz ze zbliżaniem się do wybrzeża. Podczas trzęsienia ziemi w Lizbonie w 1755r. miasto zalały fale o wysokości 17 m, kolejne wstrząsy powodowały osuwiska, a w rezultacie całego zdarzenia zginęło 60 tys. ludzi.  

Potęga sił natury

Trzęsienia ziemi są zazwyczaj krótkotrwałe i gwałtowne, w tym zjawisku objawia się potęga siły natury, której moc widoczna jest we wstrząsach mogących przewyższyć nawet 10 tys. razy siłę bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę w 1945r. Wielkość trzęsienia określa magnituda, a jej pojęcie zostało wprowadzone przez Charlesa Francisa Richtera w 1935r. w celu sklasyfikowania trzęsień występujących w Kalifornii. Jest to metoda dająca wyniki w skali od trzech – wstrząsy rejestrowane przez sejsmograf, nieodczuwalne dla człowieka do siedmiu – ogromne zniszczenia. Dawniej w celu ustalenia stopnia trzęsienia posługiwano się Metodą Richtera. Ta ma jednak wadę i nie odpowiada wartościom podawanym przez sejsmologów w przypadku, gdy trzęsienie było większe niż górna wartość skali – siedem. Określanie siły wstrząsu tą metodą, nazywane było skalą Richtera. W 1979r. naukowcy odeszli od jej stosowania, zarówno z powodu wyżej wymienionej wady, jak i tego, że skala była przeznaczona wyłącznie do klasyfikacji trzęsień kalifornijskich. Dziś, jedynie bazując na skali Richtera, wyznacza się, metodami dostosowanymi do danego regionu świata, magnitudę.

1 2

Trzęsienia Ziemi
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.