I Ty możesz osiągnąć sukces!

czwartek, 16.01.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

1Każdy z nas inaczej wyobraża sobie sukces. Jedni utożsamiają go z posiadaniem nieskończonej ilości zer na koncie bankowym czy portu jachtowego w błękitnej lagunie, inni identyfikują go ze znalezieniem prawdziwej miłości, poczuciem spełnienia i zadowolenia. Człowiek sukcesu z pewnością kojarzy nam się z osobą, której w życiu się powiodło, która osiągnęła zakładane cele, jest też szczęśliwa i dumna ze swoich dokonań. My również możemy zrealizować swoje marzenia – każdy z nas ma w sobie coś, co predestynuje go do zdobycia najwyższych szczytów. Sukces bowiem w dużej mierze zależy od naszych cech osobowości.

Psychologów biznesu interesuje zagadnienie „człowieka sukcesu”. Poszukując odpowiedzi na pytanie „kim jest jednostka, której w życiu się powiodło”, wykonują szeregi badań naukowych. Wyniki obserwacji i przeprowadzonych wywiadów pomogły ustalić listę cech, które ułatwiają osiągnięcie powodzenia w życiu zawodowym – oczywiście posiadając jedną z wielu tych właściwości nie jesteśmy „skazani” na szczęście, ponieważ na sukces składa się także ciężka praca, wytrwałość i silna determinacja. Wiedza, umiejętności oraz inteligencja są również determinantami w zdobyciu wymarzonej pozycji zawodowej, jednak ważniejsza od nich jest wiara we własne możliwości i silne pragnienie osiągnięcia danego celu. Jacy więc powinniśmy być, aby nasza droga na szczyt była szybka i przyjemna?

Atrakcyjność fizyczna

Podczas pierwszego spotkania wygląd zewnętrzny jest najwcześniej analizowaną i odbieraną cechą danej osoby. Powszechną praktykę stanowi wnioskowanie o cechach osobowości na podstawie pewnych cech fizycznych. Uważamy np., że blondynki są głupie, a ludzie rudzi fałszywi. Wybitny amerykański psycholog, Robert Cialdini, doszedł do wniosku, że oceniając ludzi atrakcyjnych, mamy skłonność do przypisywania im cech pozytywnych, takich jak talenty, sympatyczność, uczciwość czy inteligencję. Dodatkowo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasz pochlebny osąd pochodzi ze zwykłej oceny atrakcyjności danej osoby. Również Polak, psycholog Uniwersytetu Warszawskiego Jan Terelak, stwierdził, że osoby ładne postrzegane są jako lepsze i mają łatwiejszy start w wielu dziedzinach życia.

Jeszcze jednym przykładem na to, że nasz wygląd nie pozostaje bez wpływu na osiąganie sukcesu, są wnioski płynące z badań przeprowadzonych przez Irene Frezie. Psycholog ta zajmowała się zagadnieniem wysokości płacy absolwentów programu MBA na Uniwersytecie w Pittsburgu. Badaczka w podsumowaniu stwierdziła, że wzrost ma istotny wpływ na wysokość pierwszej i kolejnych pensji, a ludzie wysocy są bardziej szanowani i częściej uznawani za autorytet.

Asertywność

Osoby mniej atrakcyjne fizycznie mają pewną alternatywę – nie muszą zadręczać się tym, że nie zostały obdarzone urodą okładkową, a powinny skupić się na byciu asertywnymi. Trenerka personalna Gael Lindenfield uważa, że asertywność przejawiająca się w wyglądzie czy sposobie zachowania sprawia, że takich ludzi ocenia się jako pewnych siebie i  zdecydowanych. Osoby z taką osobowością często zajmują wyższe pozycje w hierarchii organizacyjnej oraz cieszą się posiadanym autorytetem, są bardziej szanowani i posiadają większe możliwości skutecznej realizacji projektów, nie są obciążani ciężką pracą, nie przydziela się im zadań, które powinny być wykonane „na jutro”, a co najważniejsze takie osoby zarabiają o około 25 proc. więcej niż pracownicy nieasertywni.

Pracodawcy dziś cenią sobie pracowników asertywnych, gdyż ci potrafią przyjąć krytykę i uczą się na błędach, cechuje ich wytrwałość oraz konsekwencja, są opanowani, spokojni i stabilni emocjonalnie. Analizując własne możliwości wybierają tylko te zadania, którym będą potrafili sprostać, nie narzucają nikomu własnego zdania, szanują innych i potrafią współpracować w zróżnicowanym kulturowo zespole, dobrze radzą sobie w sytuacjach stresowych i nie zrażają się po doznaniu niepowodzenia, akceptują siebie i potrafią wyciągnąć wnioski na przyszłość.

1 2 3

I Ty możesz osiągnąć sukces!
  • 4.11 / 5 5
9 ocen/y, 4.11 śr. ocen (83% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.