Uważaj na gesty!

czwartek, 17.07.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

George_Bush_meeting_economic_advisors-4,_August_2006Nasze zachowanie, sposób myślenia, a nawet wyznawane wartości zależą od kultury, w jakiej dorastaliśmy i jaką znamy. To, że Niemcy są na ogół punktualni, a Japończycy bardziej cenią pracę w grupie niż indywidualną, wynika z głęboko zakorzenionych norm postępowania, które były przekazywane kolejnym pokoleniom. Na wakacjach bądź w podróży biznesowej różnice międzykulturowe się uwidaczniają. Sposób zachowania naszych rozmówców z innych cywilizacji może być dla nas śmieszny lub niezrozumiały. Z kolei gesty uzupełniające wypowiedzi mogą okazać się zdradliwe i przysporzyć nam wiele kłopotów.

Geert Hofstede, holenderski psycholog społeczny, zdefiniował kulturę narodową jako swoiste zaprogramowanie umysłu. Według badacza każdy z nas nosi w sobie wzorzec myślenia, zachowania i postępowania, który przyswaja w ciągu życia. Głównym czynnikiem kształtującym jest nasze najbliższe otoczenie. Kultura nie jest bowiem wrodzona, ale uczymy się jej czerpiąc wzorce ze środowiska społecznego, w którym żyjemy.

Hofstede zidentyfikował cztery wymiary kultury narodowej, różnicujące dane społeczeństwa ze względu na nasilenie pewnej cechy kulturowej. W naukach o zarządzaniu wymiary kultury definiuje się jako grupy norm i wartości, mające szczególnie silny wpływ na kierowanie ludźmi. Wyróżnione zostały cywilizacje o dużym lub małym dystansie władzy, kolektywistyczne i indywidualistyczne, kobiece oraz męskie, a także cechujące się niskim bądź wysokim stopniem unikania niepewności.

Kultury charakteryzujące się małym dystansem władzy (np. USA) uważają, że wszyscy ludzie są z natury równi. Nie toleruje się tutaj dysproporcji w dostępie do władzy. W organizacjach relacja między kierownikiem a podwładnym oparta jest na współzależności. Menedżerowie często konsultują się z pracownikami w celu wspólnego rozwiązywania problemów. Podwładni nie mają oporów ze zwracaniem się do swoich przełożonych oraz wyrażaniem swojego sprzeciwu w danej sprawie. Z kolei kultury o wysokim dystansie władzy (np. Japonia) lubują się w hierarchii, tytułomanii, aprobacie do braku równości między ludźmi. W przedsiębiorstwach podkreślana jest pozycja kierowników, a szeregowi pracownicy mają być bezwzględnie posłuszni swoim przełożonym.

Społeczeństwa indywidualistyczne, w przeciwieństwie do kolektywistycznych, cenią sobie niezależność oraz oryginalność jednostki. Każdy człowiek żyje przede wszystkim dla siebie, sam więc powinien dbać o dobro swoje i rodziny. W firmach praca opiera się na wykonywaniu indywidualnych zadań, pochwałach jednostek oraz osobistym dążeniu do sukcesu.

1 2 3

Uważaj na gesty!
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.