W (nie)dobrym klimacie

czwartek, 21.11.2013r.
Autor: napisał/a 7 artykułów.

33Nie od dziś wiadomo, że jednym z negatywnych skutków ludzkiej działalności są niekorzystne zmiany klimatyczne na naszej planecie. Takie stwierdzenie całkowicie przekonując jednych, u innych budzi niemałe wątpliwości. Nie wszyscy wierzą w globalne ocieplenie, uznając je za absurdalny mit. Mimo wszystko ONZ postanowiła działać i od dziewiętnastu lat organizuje szczyty klimatyczne. Czy tego typu wydarzenia są w stanie zmienić myślenie i działanie światowych przywódców? Czy oprócz słownych deklaracji można liczyć na zdecydowane kroki decydentów? Być może obecny szczyt w Warszawie pomoże odpowiedzieć na powyższe pytania.

Zaczęło się w Rio

W 1992 roku, z inicjatywy ONZ, w Rio de Janeiro 172 państwa brały udział w Szczycie Ziemi (Earth Summit). W ramach szczytu dyskutowano o wielu istotnych kwestiach mających wpływ na losy mieszkańców Ziemi oraz samej planety. Hasłem przewodnim było „Środowisko i rozwój”, które w jasny sposób określiło priorytety konferencji. Światowi przywódcy starali się znaleźć złoty środek pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska. Padły pierwsze deklaracje, powstały dokumenty. Niezwykle ważna wydaje się być Agenda 21, której zapisy odwołują się do zagadnień gospodarczych, społecznych i ekologicznych. Oznacza to, iż autorzy tekstu zdają sobie sprawę z powiązań i zależności między tymi sferami w kontekście zmian klimatycznych.

Niemniej istotnym dokumentem jest Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu. Już na wstępie dokumentu stwierdzono, iż mieszkańcy Ziemi są odpowiedzialni za nadmierną emisję gazów cieplarnianych, w szczególności kraje rozwinięte. Konwencja zakłada, że kraje będące jej stronami muszą działać na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i minimalizować negatywne skutki ich działania, mając na uwadze los przyszłych pokoleń. Jednocześnie ważne jest, aby państwa prowadziły regularne badania i tworzyły raporty o stanie klimatu. Co więcej, strony konwencji zostały zobowiązane do edukacji swoich obywateli i budowania świadomości społecznej dotyczącej omawianej dziedziny. Ponadto w dokumencie zawarto zapisy o powołaniu Konferencji Stron (Conferences of the Parties, COP). Jej zadaniem jest regularne sprawdzanie aktualnej sytuacji i stopnia realizacji zobowiązań przez państwa. Organizowane co roku spotkanie tym razem odbywa się w Warszawie.

22

Polska prezydencja COP19

Tego roku szczyt klimatyczny ONZ, czyli Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Klimatu COP19/CMP9, po raz drugi zawitał do Polski (w 2008 roku odbywał się w Poznaniu). Jego 19 odsłona, od 11 do 22 listopada, gości na Stadionie Narodowym przedstawicieli 194 krajów świata. Tym samym Polska przejęła przewodnictwo nad procesem klimatycznym aż do rozpoczęcia kolejnej konferencji w Peru w 2014 roku.

Celem polskiej prezydencji jest wzmocnienie globalnego procesu wielostronnego w dziedzinie negocjacji międzynarodowych odnośnie kwestii klimatycznych, przy jedoczesnym poszanowaniu norm prawa oraz pełnego udziału wszystkich stron. Strona polska deklaruje, iż wspólny wysiłek może doprowadzić do pozytywnych rozwiązań, dlatego w jak największym stopniu chce się zaangażować we współpracę, przede wszystkim z Peru oraz Francją. Ta ostatnia zadeklarowała, że chce zorganizować 21 konferencję w 2015 roku, kiedy ma zostać podpisane nowe porozumienie klimatyczne. Priorytetem jest także wdrożenie postanowień z poprzednich konferencji, by pokazać, że inicjatywa w ramach ONZ ma sens a postanowienia nie istnieją tylko na papierze. Ważne jest także zwrócenie uwagi społeczeństw na problem zmian klimatycznych i budowanie ich przekonania o słuszności i efektywności procesu klimatycznego. Wychodząc z założenia, iż za klimat odpowiedzialni są wszyscy i nikt w pojedynkę nie jest w stanie go ratować, nasza prezydencja chce rozpocząć szeroki dialog pomiędzy miastami, biznesem, politykami oraz reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego.

1 2

W (nie)dobrym klimacie
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.