Dlaczego warto rozwijać kompetencje miękkie?

czwartek, 10.07.2014r.
Autor: napisał/a 9 artykułów.

Peace_Corps_training_in_Bandjoun_classroomKompetencje to zbiór wiedzy, umiejętności i postaw. Wyróżniamy kompetencje miękkie (z ang. soft skills) i twarde. W dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym, dynamicznie się zmieniającym, potrzebne są kompetencje uniwersalne. Czy posiadając odpowiednie kompetencje, można poradzić sobie w niemalże każdej sytuacji? Pracodawcy i doradcy zawodowi zapewniają, że tak.

Soft skills obejmują zakres zdolności osobistych, interpersonalnych. Psychologowie zapewniają, że posiadając kompetencje miękkie, łatwiej jest dogadywać się z innymi, mieć motywację do pracy. Te kompetencje związane są z kreatywnym myśleniem, komunikatywnością, przejmowaniem inicjatywy. Współcześnie odgrywają ważną rolę, a pracodawcy kładą na nie duży nacisk. Pracownik z kompetencjami miękkimi z pewnością będzie poszukiwał nowych pomysłów w firmie. Nie będzie opierał się tylko i wyłącznie na schematach. Właściciele firm coraz częściej poszukują osób z soft skills. Badania przeprowadzone przez ekspertów z e-mentor.pl dowodzą, że dla 32 proc. pracodawców umiejętności i kompetencje interpersonalne absolwentów są najważniejsze. Na drugim miejscu (25 proc.) uplasowały się kompetencje intelektualne i akademickie. Kolejno – udział w stażach i praktykach (22 proc.), równolegle (po 7 proc.): ukończony kierunek oraz poziom wykształcenia, a po 2 proc. typ uczelni i wysokość oceny na dyplomie. Dla właścicieli firm istotne jest dopasowanie kompetencji osobistych kandydata do specyfiki pracy w firmie. A w procesach rekrutacyjnych wykorzystywane są praktyki i staże.

Skąd pracodawca wie, że ktoś posiada kompetencje miękkie?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej niewiele jest czasu na ocenienie, czy dana osoba na pewno sprawdzi się na proponowanym stanowisku i czy posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną, czyli tzw. kompetencje twarde. Osoba rekrutująca zadaje pytania, przedstawia sytuację, a kandydat ma za zadanie odpowiedzieć, co by zrobił. Chodzi tu o rozszyfrowanie, czy potrafi sobie w danej sytuacji poradzić. Tu pożądanymi kompetencjami miękkimi okażą się odporność na stres czy umiejętność kreatywnego myślenia. Często zdarza się, że ktoś ma solidne wykształcenie i przygotowanie do zawodu, ale nie poszukuje nowych rozwiązań, nie współpracuje z innymi. Dziś samo wykształcenie nie wystarczy. Należy być otwartym na nabycie nowych umiejętności i rozwijanie swoich kompetencji.

1 2

Dlaczego warto rozwijać kompetencje miękkie?
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.