Witkacy wciąż w modzie

czwartek, 24.04.2014r.
Autor: napisał/a 26 artykułów.

Stanisław_Ignacy_WitkiewiczTwórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza wzbudza liczne kontrowersje. Jedni uważają Witkacego za geniusza, inni za szaleńca, ale mało kto pozostaje obojętny wobec jego dokonań. Sztuka XX i XXI wieku dowodzi, że nic nie zapowiada końca jego pośmiertnej sławy.

Rewolucja w sztuce, czyli Czysta Forma na deskach scenicznych i nie tylko

1923 rok. Rozprawa Stanisława Ignacego Witkiewicza „Teatr. Wstęp do teorii Czystej Formy” trafia do rąk pierwszych nabywców. Od tego czasu sztuka już nigdy nie będzie taka, jaką była dotychczas. Najpierw zmodernizuje ją Witkacy, a potem działać będą jego następcy, zainspirowani oryginalnymi poglądami… Ludzie doświadczający upadku religii i filozofii, których w coraz mniejszym stopniu obchodzi sztuka, zapoznają się właśnie z nową kreacją artystów. Kontrowersyjny Witkacy ogłasza, że twórca ma dążyć do estetyki, a nie przedstawiać swoje stanowisko w sprawach politycznych czy społeczno-politycznych. Tym samym nakazuje zerwać ze sztuką realistyczną na rzecz eksperymentów. Ma to dotyczyć nie tylko teatru, ale także literatury czy malarstwa. Prawdziwy artysta musi skonstruować zupełnie nowy, tzw. „czysty”, przedmiot, który mimo że będzie stworzony z wielu rozmaitych materiałów, zachowa swoją jedność. Właśnie dlatego dramaty Witkacego zawierają bardzo wiele zwrotów akcji czy wypowiedzi bohaterów, ale nie wykraczają poza podstawowe wytyczne tego gatunku literackiego. Jednocześnie nie ma w nich zasad stosowanych przez tradycyjnych dramaturgów, takich jak mimesis (twórczego naśladownictwa natury, wzorowanego zwykle na dziełach klasycznych) oraz decorum, czyli jednorodności stylistycznej, wyrażającej się w dostosowaniu języka do gatunku literackiego. Witkacy bardzo często stosował autoparodię postaci, których wypowiedzi przyjmują formę grafomańskich wierszy lub niedopasowanych do siebie wyliczeń, formułujących przesadne oceny rzeczywistości.

Powrót Witkacego na scenę

Dzisiaj w teatrze każdego dużego miasta wystawia się sztuki Witkacego lub spektakle inspirowane jego twórczością. Popularność dzieł wybitnego twórcy XX-lecia międzywojennego ma swoje źródło w czasach PRL, kiedy to za ich pośrednictwem przedstawiano problem unifikacji społeczeństwa. Już w 1956 roku Tadeusz Kantor wyreżyserował „Mątwę” – napisaną przez Witkacego opowieść o osobach z różnych środowisk, w której dominują wizje katastroficzne. Wszyscy jej bohaterowie tęsknią za metafizycznymi wartościami. Kantor zaakcentował przede wszystkim różnicę pomiędzy szlachetnym językiem a codzienną sytuacją, pokreślił też zmechanizowanie ludzkich działań poprzez kreację bohaterów przypominających marionetki… A były to dopiero początki wielkiej kariery sztuki Witkacego w Polsce. Do końca PRL, czyli do 1989 roku, zagrano ponad sto spektakli teatralnych prezentujących twórczość tego artysty.

1 2

Witkacy wciąż w modzie
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.