Pomóż innym, pomóż sobie

czwartek, 05.06.2014r.
Autor: napisał/a 5 artykułów.

file2801302980272Wolontariat polega na bezinteresownym niesieniu pomocy innym, najczęściej poprzez wykonywanie określonych obowiązków bez otrzymywania wynagrodzenia. Definicja ta nie tyczy się jednak pomocy naszym znajomym czy też rodzinie – tu możemy mówić po prostu o przysłudze. Wolontariat to pomaganie obcym osobom. Myli się jednak ten, kto uważa, że wolontariusze nie odnoszą żadnych korzyści z niesienia pomocy potrzebującym.

Najważniejszym słowem w zbiorze z napisem „wolontariat” powinna być bezinteresowność. Patrząc na dokonania i wypowiedzi najbardziej znanych osób z Polski niosących pomoc na masową skalę – Jerzego Owsiaka, twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Janiny Ochojskiej, założycielki Polskiej Akcji Humanitarnej – widać, że motorem napędowym działania na rzecz innych jest sama chęć pomocy. Wszelkie korzyści wynikające z pomagania mogą być co najwyżej dodatkiem do działania, a nie celem samym w sobie. Z tego powodu, rekrutacje wolontariuszy są przeprowadzane ze szczegółowym uwzględnieniem ich celów i motywacji. Według badań organizacji Klon/Jawor, gromadzącej dane na temat stowarzyszeń, fundacji i aktywności obywatelskiej, w 2009 r. najczęściej wymienianymi powodami podjęcia wolontariatu były: satysfakcja płynąca z niesienia pomocy (niemal 48% ankietowanych) oraz interesujący charakter wykonywanej pracy. Jedna trzecia badanych była zdania, że jeśli pomoże innym, w przyszłości być może sama otrzyma podobną pomoc. Ankietowani zwracali również uwagę na fakt, że praca jako wolontariusz pozwala im pożytecznie spędzić czas wolny i poznać nowych znajomych.

file1151340932146Dobro wraca

Ze wspomnianej wyżej ankiety można więc wyciągnąć wniosek, że pomagamy nie tyle bezinteresownie, co zakładamy, że kiedyś sami otrzymamy od kogoś pomoc. To budujące, bo oznacza, że wierzymy w to, że ludzie są pomocni z natury i na pewno kiedyś nam się odwdzięczą za udzielone im wsparcie. Zgodnie z założeniami amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa, każdy człowiek posiada wrodzoną chęć samorozwoju i uznania w oczach innych, kiedy jego podstawowe potrzeby fizjologiczne są już zapewnione. Ponieważ pomaganie innym jest dobrze widziane w społeczeństwie, ludzie udzielający owej pomocy są lepiej odbierani przez otoczenie niż osoby bierne. To właśnie dlatego bardzo często dzielimy się naszą wiedzą i umiejętnościami z innymi w sytuacjach, kiedy sami na pewno nie dostaniemy nic w zamian. Przykładem mogą być blogi i vlogi internetowe, na których pasjonaci danego zagadnienia dzielą się swoim doświadczeniem z zainteresowanymi. Według psycholog dr Magdaleny Miotk-Mrozowskiej, wraz z rosnącą liczbą osób śledzących działalność danego internauty, wzrasta jego chęć do działania oraz częstotliwość publikowania materiałów. Można więc powiedzieć, że i w takich wypadkach dzielenie się wiedzą nie jest bezinteresowne. Bloger zyskuje przecież uwagę czytelników i nierzadko ich podziw, a to zaspokaja jego potrzebę rozwoju, akceptacji i samorealizacji.

1 2

Pomóż innym, pomóż sobie
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.