Work – life balance, czyli balansowanie między pracą a życiem osobistym

czwartek, 09.01.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

work life balanceKażdy z nas gdzieś goni i dokądś zmierza. Stawiamy sobie wysokie wymagania, jesteśmy ambitni, wciąż chcemy osiągać więcej i więcej. Obecna sytuacja na rynku pracy nie napawa optymizmem, dlatego bojąc się utraty stanowiska, staramy się być jeszcze lepszymi pracownikami i zadowalać swoich pracodawców. A gdy wracamy do domu po męczącym, nierzadko ponad ośmiogodzinnym dniu pracy, nie potrafimy się zrelaksować i oderwać myśli od zawodowych obowiązków. Kiedy więc mamy zamiar zająć się życiem osobistym? Czy mamy czas na spotkania z przyjaciółmi, rodzinne spacery albo słodkie lenistwo przed telewizorem? Być może w naszym życiu została zachwiana równowaga i powinniśmy ją odzyskać.

Geneza koncepcji work-life balance sięga lat 70. XX wieku. Amerykańscy naukowcy oraz pracownicy działów personalnych zauważyli niekorzystne zjawiska występujące wśród pracowników korporacji, a mianowicie spadek ich wydajności, kreatywności oraz podejmowanych inicjatyw. Zaobserwowano wzrost absencji i fluktuacji pracowniczej spowodowanej zaburzeniami o podłożu psychosomatycznym, np. chorobami układu krwionośnego czy oddechowego. Zaczęto poszukiwać przyczyn negatywnych zjawisk. Rozmawiano z pracownikami, obserwowano przebieg ich dnia. Z przeprowadzonych badań naukowcy wyciągnęli jednoznaczne wnioski: przyczyną pogarszającego się stanu zdrowia był brak życiowej harmonii.

Anna Stankiewicz-Mróz zdefiniowała work-life balance jako kierowanie uwagi na zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, co umożliwia jednocześnie dążenie jednostki do samorealizacji w pozapracowniczych aspektach życia przy zachowaniu zrozumienia dla wielowymiarowości sytuacji. Koncepcję tę można więc określić jako podejmowanie działań zmierzających do zachowania harmonii w życiu. Obie sfery, życie zawodowe oraz osobiste, należy postrzegać jako komplementarne, a nie przeciwstawne i czerpać z każdej z nich zadowolenie oraz satysfakcję.

Idea work-life balance często jest błędnie utożsamiana ze strategią rozłącznego traktowania pracy zawodowej i życia osobistego. Nierzadko przejawia się to ograniczeniem czasu pracy do ośmiu, dziewięciu godzin dziennie bez względu na okoliczności czy konieczność dokończenia rozpoczętych zadań lub projektów. Typowe jest także nieodbieranie telefonów służbowych po godzinach pracy lub wyłączenie aparatów po wejściu do domu. Pracownicy, którzy dosłownie interpretują tę koncepcję, nie biorą udziału w imprezach firmowych i nie wyrażają chęci do spotykania się ze współpracownikami po godzinach w celu integracji.

1 2 3

Work – life balance, czyli balansowanie między pracą a życiem osobistym
  • 4.00 / 5 5
8 ocen/y, 4.00 śr. ocen (81% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.