Co powinien zawierać biznesplan?

czwartek, 22.01.2015r.
Autor: napisał/a 5 artykułów.

ID-100103835Aby założyć własne przedsiębiorstwo, trzeba być kreatywnym i zdeterminowanym. Sama głowa pełna pomysłów nie wystarczy jednak, żeby zaistnieć na rynku. Pierwszym krokiem do założenia każdej działalności jest napisanie biznesplanu, w którym zawarte są wszystkie informacje na temat planowanego przedsięwzięcia.

Biznesplan to rodzaj dokumentu, który trzeba sporządzić, aby rozpocząć własną działalność gospodarczą. Należy w nim zawrzeć przede wszystkim to, jakiego typu działalność chce się prowadzić, co będzie produkowane i oferowane potencjalnym klientom, w jaki sposób przedsiębiorstwo będzie finansowane, kto będzie w nim pracował. Może wydawać się, że napisanie biznesplanu nie jest trudne, jednak tworzenie takiego dokumentu jest w rzeczywistości pracochłonne i zajmuje wiele czasu.

Wizja, misja i cele

Jeśli mamy zamiar napisać biznesplan, powinniśmy zacząć od zastanowienia się, po co zamierzamy otworzyć firmę i jakie produkty albo usługi chcemy w niej produkować lub oferować. Jest to wizja działalności przedsiębiorstwa, która ponadto powinna zawierać informacje na temat tego, kim będą odbiorcy oferowanych dóbr. Kolejnym krokiem jest zastanowienie się nad misją działalności, czyli jaka jest rola firmy i co będzie ona mogła zaoferować odbiorcom, a także gdzie i w jakich godzinach będzie otwarte przedsiębiorstwo. Cele zakładu są natomiast listą tego, jakie cele chce się zrealizować dzięki funkcjonowaniu przedsiębiorstwa; będą to więc zamiary, do realizacji których dąży właściciel firmy.

Analiza rynku

W chwili, kiedy twórca biznesplanu określi już podstawowe informacje na temat planowanej działalności, powinien przejść do analizy rynku, czyli do zbadania, jakie jest zapotrzebowanie na dane produkty lub usługi. Ponadto należy zastanowić się, ile będzie potencjalnych odbiorców oraz jaka jest liczba podobnych zakładów ‑ chodzi więc o zdobycie informacji o konkurencji. Jest to bardzo trudna część biznesplanu, ponieważ zdobycie niektórych wiadomości nie jest proste. Nie w każdej dziedzinie przemysłu czy usług istnieją wiarygodne dane na temat liczby klientów lub spis wszystkich podobnych przedsiębiorstw na danym obszarze. Czasem ocena sytuacji ekonomicznej musi być więc oparta o obserwacje własne przedsiębiorcy, co zajmuje stosunkowo dużo czasu i jest ryzykowne. Co więcej, rynek jest dynamiczny i cały czas zmienia się; określenie, że w danym roku liczba potencjalnych odbiorców wynosi na przykład 10 000 w danym mieście nie znaczy, że w kolejnych latach liczba ta nie zmieni się.

1 2

Co powinien zawierać biznesplan?
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.