Zielono mi!

czwartek, 30.07.2015r.
Autor: napisał/a 9 artykułów.

zielonomi1c.mWyobraź sobie, że istnieją dwie planety: planeta Konsumpcja i planeta Moralność.

Na planecie Konsumpcja panuje kalifornizacja potrzeb, czyli zaspokajanie ich w sposób coraz bardziej zbliżony do mieszkańców krajów bardziej rozwiniętych gospodarczo. Proces ten jest wynikiem globalizacji gospodarek państw całego świata. Daje to możliwość narzucenia konsumentom pewnego sposobu myślenia poprzez wykorzystywanie instrumentów marketingowych, np. reklamy w radiu, telewizji i przede wszystkim w Internecie. Wykorzystywane chwyty marketingowe mają za zadanie zachęcić konsumenta do kupna danego dobra. W rzeczywistości ubezwłasnowolniają klientów, wywierając na nich presję kupna rzeczy tak naprawdę niepotrzebnych lub w zbyt dużej ilości. Tak mocne słowo jak ubezwłasnowolnienie nie zostało użyte bez powodu. Konsumenci podlegają różnym naciskom i wpływom psychologicznym, w wyniku których pojawia się presja społeczna ciągłego kupowania. Mechanizm jest prosty: firma chce sprzedać, a konsument ma kupić – najlepiej jak najwięcej. A dlaczego by nie spowodować, żeby konsumenci wzajemnie wywierali na siebie presję posiadania coraz to nowszych, lepszych i często niepotrzebnych produktów? Prowadzi to do sztucznego kreowania potrzeb.

Jednak człowiek jako istota myśląca, która nie lubi być manipulowana, coraz częściej rozważa przeprowadzkę na planetę Moralność. Dlaczego?

Symboliczna przeprowadzka to w istocie zmiana sposobu myślenia. Istnieją ku temu zasadniczo trzy powody: problem rzadkości zasobów, wyrzuty sumienia i poczucie odpowiedzialności za przestrzeń, w której żyjemy.

Zjawisko rzadkości zasobów wynika z faktu, że na świecie istnieje ograniczona liczba dóbr nie zdolna zaspokoić nieograniczonych potrzeb ludzkich. Najłatwiej odnieść ten problem do środowiska naturalnego, np. istnieje nieograniczone zapotrzebowanie na ropę naftową (przy założeniu stałego poziomu techniczno-technologicznego), dodatkowo zwiększające się wraz z rozwojem gospodarek rozwijających się i słabo rozwiniętych, jednak samego surowca naturalnego jest ograniczona ilość. Ludzkość była w stanie wykorzystać większość pokładów ropy naftowej w ciągu zaledwie 150 lat! Obecnie zakłada się, że przy obecnym tempie zużycia ropy naftowej, światu wystarczy tego surowca na około 125 lat.

1 2

Zielono mi!
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.