Żłobki na uczelniach

czwartek, 25.06.2015r.
Autor: napisał/a 19 artykułów.

zlobek2m.wStudentom, doktorantom, pracownikom akademickim trudno jest pogodzić rodzicielstwo z kontynuowaniem nauki. A przecież narodziny dziecka nie powinny utrudniać zdobywania wiedzy, dzięki której łatwiej będzie później znaleźć dobrze płatną pracę. Młodzi rodzice od 11 lutego 2015 roku mogą liczyć na pomoc Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Młodzi rodzice

Dużo młodych osób studiuje, a jednocześnie chce założyć rodzinę. Uczelnie powinny być do tego przystosowane – mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska. Studenci, idąc na wykłady, kolokwia czy egzaminy, potrzebują opieki dla swoich dzieci. Wielu z nich studiuje poza rodzinnym miastem. Nie ma w pobliżu osób, które mogłyby im pomóc. Uczelnie nie są odpowiednio przystosowane dla młodych rodziców. Studenci-rodzice zmagają się z wieloma problemami, takimi jak brak urlopów macierzyńskich, nieprzyjazne regulaminy uczelni, niedostosowane programy studiów czy brak wsparcia rodziny.

Petycja Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW

Studenci NZS UW prosili o podpisanie petycji, która miałaby wprowadzić program MALUCH na Uczelni. Postulowali oni o wprowadzenie zmian mających być impulsem do rozwoju przyuczelnianych żłobków. Chcieli, aby wszystko było uregulowane w rozporządzeniu ministerialnym dotyczącym m.in. ilości miejsc przeznaczonych priorytetowo dla dzieci studentów.

Dalej treść petycji brzmiała:

Wprowadzenie postulowanych zmian sprawi, iż więcej uczelni będzie zainteresowane otworzeniem własnych żłobków. Ułatwi to kontynuowanie studiów rodzicom-studentom. Młodzi rodzice będą mieli również łatwiejszy start w życie zawodowe, nie musząc porzucać edukacji. Więcej młodych studentów zdecyduje się na rodzicielstwo, co w długofalowej perspektywie zwiększy ilość rodzin wielodzietnych w Polsce i wpłynie pozytywnie na wskaźniki demograficzne.

Dzięki tej inicjatywie program mógł wejść w życie.

1 2

Żłobki na uczelniach
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.