Zmienność pogody w Polsce

czwartek, 21.08.2014r.
Autor: napisał/a 28 artykułów.

800px-Wiezyca_Jezioro_OstrzyckiePogoda i klimat są wyznacznikami zjawisk zachodzących w przyrodzie, które nam towarzyszą, a także w istotny sposób wpływają na nasz byt. Powstają one dzięki współdziałaniu Słońca, wody i wiatru. Człowiek od wieków obserwował pogodę i starał się ją przewidywać. Nie jest to prostą sprawą, gdyż zmiany zachodzące w atmosferze ziemskiej są bardzo złożone i wpływa na nie wiele czynników.

Czym w ogóle jest pogoda? Według encyklopedii powszechnej to aktualny stan fizyczny atmosfery, charakteryzujący się, w danym miejscu lub nad danym obszarem, określonym zespołem czynników ciągłych, istniejących stale, np. temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne i nieciągłych, występujących okresowo, np. zachmurzenie, opady, wiatry. Klimat z kolei kształtowany jest przez przebieg stanów pogody, charakterystycznych dla danego terytorium. Ustala się go na podstawie wieloletnich obserwacji i pomiarów meteorologicznych. Pogoda i klimat nie kształtują się samoistnie. Jak podaje geograf Jadwiga Kop cechy poszczególnych składników pogody i klimatu są efektem działania tzw. procesów klimatotwórczych, do których należą procesy obiegu ciepła i wilgoci w atmosferze oraz krążenie powietrza wokół Ziemi. Procesy te z kolei kształtowane są przez czynniki klimatyczne: szerokość geograficzną, wielkość oraz rozmieszczenie lądów i mórz, odległość od morza, prądy morskie, wysokość nad poziomem morza, rozkład i ukształtowanie powierzchni Ziemi, szatę roślinną oraz działalność człowieka.

Klimat Polski

Spośród czynników kształtujących klimat w Polsce największe znaczenie ma położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych, które warunkuje zmiany wysokości Słońca nad horyzontem w ciągu roku. Istotna jest też odległość od dużych zbiorników wodnych – Oceanu Atlantyckiego i Morza Bałtyckiego, co wpływa na wysokość temperatur oraz ilość opadów i ich rozkład w ciągu roku, a także ukształtowanie powierzchni Ziemi, w tym przewaga obszarów nizinnych oraz równoleżnikowy układ pasów ukształtowania. Bardzo ważnym czynnikiem jest ogólna cyrkulacja powietrza atmosferycznego, bowiem wynika z niej rozmieszczenie głównych ośrodków wysokiego i niskiego ciśnienia oraz napływ mas powietrza o odmiennych cechach, który zależy od rozkładu ośrodków barycznych w Europie. Największy wpływ na kształtowanie pogody w Polsce ma powietrze polarno-morskie, które napływa znad północnego Atlantyku i przynosi w ciągu całego roku wzrost zachmurzenia i opady atmosferyczne. Latem powoduje ochłodzenie, zimą natomiast wzrost temperatury i odwilże. Przeciwnie oddziałuje powietrze polarno-kontynentalne, napływające z rejonów umiarkowanych szerokości geograficznych Azji i Europy Wschodniej – latem powoduje pogodę gorącą i słoneczną oraz liczne burze, a zimą duże spadki temperatury. Z kolei masy powietrza zwrotnikowo-morskiego docierają nad Polskę z rejonu Azorów i Morza Śródziemnego i są ciepłe, o dużej wilgotności, przynoszące latem pogodę gorącą i parną, zimą odwilże i mgły. Ocieplenie i słoneczną, suchą pogodę gwarantuje napływające znad Azji Mniejszej i północnej części Afryki powietrze zwrotnikowo-kontynentalne, które jednak do Polski dociera rzadko, przeważnie latem i wczesną jesienią. Dla odmiany masy powietrza arktycznego, docierające znad Morza Arktycznego, Grenlandii, Spitsbergenu i północnej części Skandynawii cechuje mała zawartość pary wodnej i niskie temperatury, więc zazwyczaj przynoszą późną zimą mroźną, słoneczną pogodę, niekiedy z opadami śniegu, a wiosną powodują krótkotrwałe przymrozki i ochłodzenia.

1 2

Zmienność pogody w Polsce
  • 0.00 / 5 5
0 ocen/y, 0.00 śr. ocen (0% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.