Zniewolona wolność słowa

czwartek, 07.05.2015r.
Autor: napisał/a 43 artykułów.

wolnosc1n.t-01Wolność słowa, jedno z podstawowych praw człowieka, jest respektowane w większości krajów świata. Prawo to gwarantuje swobodę wypowiedzi oraz wyrażania własnych, często sprzecznych z polityką państwa, opinii. Odpowiednie zapisy dotyczące wolności słowa w Polsce zamieszczone są m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I chociaż Polska, jak i znaczna część Europy, cieszy się dużą swobodą w tej kwestii, w wielu rejonach świata prawo to jest nagminnie łamane.

Polskie wzloty i upadki

Wolność słowa jest terminem bardzo szerokim, obejmującym nie tylko swobodę wypowiedzi obywateli, lecz także mediów. Oprócz tego polska konstytucja zapewnia swobodę w zakresie własnego sumienia, wyznawanej religii, gromadzenia się… Każdy z tych elementów jest uwzględniony oddzielnie. Tym samym artykuł 14 rozdziału I konstytucji informuje: Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. W rozdziale II zamieszczonych jest więcej przepisów regulujących tę kwestię – artykuł 49 zapewnia wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się, artykuł 53 informuje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność sumienia i religii, artykuł 54 gwarantuje wolność wyrażania swoich opinii i poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, natomiast artykuł 57 wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Oprócz tego istnieje szereg innych zapisów, zgodnie z którymi obywatele Polski mogą wybierać prezydenta, posłów i senatorów, posiadają swobodę w wyborze wykonywanego zawodu… Wszystkie te zapisy tworzą spójną całość, dzięki której Polska plasuje się w czołówce państw zapewniających swoim mieszkańcom największe swobody.

Oprócz konstytucji działają w Polsce inne przepisy, również regulujące kwestie dotyczące wolności słowa. Jednym z istotniejszych dokumentów jest Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności uchwalona w Rzymie w 1950 roku, w tym artykuły 9, 10 oraz 11 dotyczące wolności myśli, sumienia i wyznania, wyrażania opinii, a także zgromadzania się i stowarzyszania. Jednakże historia pokazuje, że nawet w centrum Europy dochodzi czasem do łamania wyżej wymienionych praw. Przykładem może być rok 2012, kiedy rząd Polski próbował wprowadzić ACTA – ustawę chroniącą dobra intelektualne w internecie. ACTA szybko została uznana za atak władzy na internetową wolność słowa, a ta została oskarżona o próbę inwigilacji internautów, co poskutkowało licznymi protestami różnych środowisk, w tym, po raz pierwszy na taką skalę, samych internautów.

1 2

Zniewolona wolność słowa
  • 5.00 / 5 5
1 ocena, 5.00 śr. ocen (95% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.