Polityka prywatności i bezpieczeństwa

 
Signing the contract

 

§ 1.

Dane osobowe

1. Przeglądanie zawartości witryny educover.pl, zwanej dalej Serwisem, nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Natomiast rejestrując się w serwisie, Użytkownika uzupełniając pola formularza rejestracyjnego, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997. w celu realizacji usług przez educover.pl.
 
2. educover.pl może zbierać i przechowywać następujące dane osobowe:

a. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, datę urodzenia

b. informacje transakcyjne gromadzone w oparciu o działanie systemu płatności online (np. PayU)

c. informacje dotyczące usługi, rozliczeń i inne, podawane podczas zakupu lub na potrzeby wysłania przedmiotu lub wiadomości

d. dyskusje między Użytkownikami, czaty, rozstrzygnięcia sporów, korespondencję przesyłaną za pośrednictwem strony www.eucover.pl, forum serwisu oraz wysyłaną do educover.pl

e. informacje dotyczące interakcji serwisem educover.pl, usługami, treścią i reklamami, w tym: informacje dotyczące komputera i połączenia, statystyki oglądalności stron, ruch do i z witryny, dane zawarte w ogłoszeniach, adres IP oraz standardowe informacje internetowe dotyczące logowania;

f. informacje dodatkowe, które są zbierane lub o podanie których zwracamy się do użytkownika w celu jego zidentyfikowania lub gdy uważamy, że narusza on zasady obowiązujące w serwisie.

g. inne dostarczone przez użytkownika informacje uzupełniające.

 
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usług jest Fundacja educover. Użytkownik Serwisu może kontaktować się z administratorem danych w następujący sposób:

a. e-mail: fundacja@educover.pl

b. na adres korespondencyjny z dopiskiem „Dane osobowe”.

 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie usług przez educover.pl.
 
5. Celem zbierania i przechowywania danych osobowych jest zapewnienie możliwości bezpiecznego, sprawnego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb korzystania z serwisu educover.pl. educover.pl wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu

a. świadczenia usług i zapewnienia wymaganej obsługi klienta;

b. rozstrzygania sporów, pobierania opłat i rozwiązywania problemów;

c. zapobiegania potencjalnie zabronionym lub nielegalnym działaniom oraz dbania o realizację postanowień Umowy z Użytkownikiem;

d. dostosowywania, pomiaru i ulepszania usług oferowanych przez educover.pl,

 
6. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. W przypadku usunięcia danych educover.pl wstrzymuje realizacje usług. Klient może samodzielnie poprawić dane osobowe poprzez edycję swojego profilu w serwisie educover.pl lub napisać do Biura Obsługi Klienta.
 
7. educover.pl może ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeżeli wymaga tego prawo, w celu egzekwowania zasad zawartych w Regulaminie systemu, Regulaminie korepetycji, w ramach odpowiedzi na skargi dotyczące naruszenia praw innych osób i inne treści, a także dla zapewnienia ochrony praw, własności oraz bezpieczeństwa
 
8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o: usługach educover.pl, prowadzeniu innych działań marketingowych, aktualnych usługach i ofertach promocyjnych w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która jednak nie jest warunkiem założenia konta w educover.pl. Klient w każdym momencie może cofnąć zgodę na otrzymywanie wyżej opisanych informacji.
 
9. Serwis umożliwia reklamę podmiotów współpracujących z educover.pl. Podmioty nie mają wglądu w dane kontaktowe naszych Użytkowników.
 
 

§ 2.

Indywidualne konta w serwisie

1. Użytkownik ma możliwość założenia indywidualnego konta w systemie educover.pl. Założenie konta wymaga akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności i bezpieczeństwa. Posiadanie konta jest niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez educover.pl
 
2. Klient może posiadać tylko jedno konto w systemie educover.pl.
 
3. Użytkownik jest zobowiązany, aby nie przekazywać loginu i hasła do konta osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z serwisu.
 
4. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub gdy istnieje podejrzenie, że osoba nieuprawniona wejdzie w posiadanie hasła Klienta lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: fundacja@educover.pl
 
5. Zleceniobiorcy zakładający indywidualne konto w systemie wypełniają wymagane pola:

a. Dane osobowe

b. Indywidualny opis, który wraz z imieniem Zleceniobiorcy jest upubliczniany Klientom.

c. Zleceniobiorca może również dodać zdjęcie w swoim profilu. Dodanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację w Internecie. Zleceniobiorca oświadcza, że jest autorem zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Publikując zdjęcie Zleceniobiorca udziela licencji educover.pl na posługiwanie się nim w ramach serwisu educover.pl, w tym udostępniania zdjęcia Klientom.

d. Za opublikowane zdjęcie wyłączną odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca. Educover.pl nie ma obowiązku sprawdzenia autentyczności publikowanych zdjęć.

e. Zdjęcia nie mogą naruszać norm obyczajowych i etycznych.

 
 

§ 3.

Bezpieczeństwo danych

1. Educover.pl przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim Użytkownikom, że ich dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 
2. Educover.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkowników i Zleceniobiorców oraz ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania płatności w ramach educover.pl oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 
3. Educover.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć udostępnione dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i systemu w celu ochrony danych, w szczególności educover.pl stosuje technologię SSL (szyfrowaną transmisję danych) w celu zapewnienia bezpiecznego przekazu danych podczas rejestracji, logowania oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu www.educover.pl Rozpoznanie czy dane połączenie jest bezpieczne jest możliwe poprzez sprawdzenie czy adres strony w momencie wypełniania danych rejestracyjnych, logowania bądź obsługi koszyka zaczyna się od https:// oraz po symbolu zamkniętej kłódki pojawiającym się w przeglądarce. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą również następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 
 

§ 4.

Polityka cookies

1. W serwisie internetowym educover.pl korzystamy z plików cookies (ciasteczka). Są to dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
2. educover.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu educover.pl
 
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
5. Operator Serwisu educover.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu
 
6. Zastrzegamy prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie i poinformowanie Klientów oraz Użytkowników Serwisu o zmianach z możliwością odstąpienia od umowy z educover.pl w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianach.
 
 

§ 5.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania, wnioski i zażalenia dotyczące polityki prywatności i bezpieczeństwa należy kierować na adres: fundacja@educover.pl