Regulaminy

Signing the contract

 

Statut i Regulamin czasopisma

 

Znajdują się tu informacje o:

 

- Funkcjonowaniu czasopisma

- Procesie wydawniczym

- Prawach i obowiązkach Współpracowników i Redaktorów